Böcker om att hantera elever som kränker?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hej, jag söker bra böcker som handlar om hur lärare (fritidspedagog) ska hantera elever ,som är i låg- och mellanstadie, förtalar läaraen. En 8 årig kallade en fritidspedagog för idiot när han bad eleven att städa. Gärna strategier som läraren kan använda när han utsätts för kränkningar, Mvh
Svar: 

De pedagogiska metoderna är många, liksom böckerna om dem, så den här frågan är inte helt lätt att besvara, men här kommer dels några länkar till aktuella texter och rapporter som anknyter till frågeställningen, dels några förslag på böcker som bör kunna ge lite ledning:

Så kan du få ordning på elever
http://skolvarlden.se/artiklar/sa-kan-du-fa-ordning-pa-elever
Hur hanterar vi bråkiga barn?
http://www.lararnasnyheter.se/specialpedagogik/2005/10/24/hur-hanterar-vi-brakiga-barn
Förstå stökiga elever
http://www.lararnasnyheter.se/SP_11_05_s37_stokigaelever.html
Ska man bestraffa fula ord?
http://spraktidningen.se/artiklar/2009/08/ska-man-bestraffa-fula-ord
Arbete mot nolltolerans mot fula ord
http://ragsvedsgrundskola.stockholm.se/arbete-mot-nolltolerans-mot-fula-ord-pa-ragsvedsskolan
Elevers kränkningar av lärare
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:159593/FULLTEXT01.pdf
Att klara av besvärliga elever
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:21947/FULLTEXT01.pdf

Boktips:

Vilse i skolan : hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt av Ross W. Green, 2009 
Stå upp, stå ut, stå kvar av Fredrik Ahlén, 2011 
Utmanande beteende i förskolan av Emilie Kinge, 2016 
Social kompetens och problembeteende i skolan av Terje Ogden, 2003
Att hantera busungar och andra ungar av Birgitta Kimber, 2011 
Fritidshemmets didaktik / Ann S. Pihlgren (red), 2013 

23 november 2016 - 21:03