Böcker i fulltext av Rudolf Abelin

Besvarad av Ulrika Thorsson
Fråga: 
Kan jag få fatt på några böcker (fulltext) på internet av trädgårdsgurun Rudolf Abelin (1864-1961)? Jag vet att han skrivit många böcker, men kan inte hitta några böcker på antikvariat och liknande. Behöver ganska omgående.
Svar: 

Efter att ha gjort en sökning i LIBRIS, universitetsbibliotekens gemensamma katalog hittar jag inget material av Rudolf Abelin i fulltext. Däremot går flera av böckerna att fjärrlåna från ditt närmaste bibliotek.

9 februari 2018 - 16:22