Begreppen BNI och NNP

Besvarad av Ove Larsson
Fråga: 
BNI och NNP och vilka styrkor och svagheter som finns med dessa mått.
Svar: 

BNI och NNP är begrepp inom nationalekonomin och jag vill tipsa om en bok, som går igenom och förklarar innebörden av dessa begrepp.

Sandelin, Bo
Vad är BNP?
SNS-förlag, 2005

Boken tar upp en mängd begrepp, inte bara BNP, som man kan luras att tro av titeln.

Vidare finns en privat hemsida, som går igenom den grundläggande nationalekonomin med dess begrepp på ett pedagogiskt sätt. Här kommer en länk dit: 

http://nationalekonomi.hannes.se/makroekonomi/bnp

8 januari 2014 - 20:33

Kategorier