Bli en bra läsare

Besvarad av Caroline Karlsson
Fråga: 
Hej! jag tycker om att läsa och skriva men misslyckas eftersom jag har inte tekinker hur man läser och blir läsare bra. När jag läser läser jag varje ord och mening och försöker att förstår allt.dessutom har jag svårt att sammanfatta eftersom jag återberättar nästan allt jag har läst. jag skulle vilja hjälpa med en bok, program som har tekniker och expamler hur ska jag läsa och skriva och lyssna. om det finns möjlighet på arabiska. om det inte finns på arabiska det går bra på svenska. Tack så jag vill ha en bok,program eller film som förklara tekniker hur
Svar: 

Hej!

UR har en serie med filmer som heter "Plugga bättre" med gott om olika tips på studietekniker, t ex hur man kan läsa på olika sätt.

Jag har hittat en kort lista med böcker på arabiska som ska handla om studieteknik.

Här är en lite längre lista med böcker om studieteknik på svenska.

25 februari 2019 - 13:54

Kategorier