Blandekonomi i Sverige

Besvarad av Maria Albinsson
Fråga: 
Hur har Sveriges blandekonomi förändrats sedan 1945
Svar: 

Det är en omfattande fråga och jag väljer att ge dig två boktips. Fråga efter böckerna på ditt närmaste bibliotek!

Bergh, Andreas: Den kapitalistiska välfärdsstaten, 2015   T.ex. på s. 39 kan man läsa om blandekonomin i Sverige. Sverige har haft ett större grad av planekonomi under efterkrigstiden än de övriga nordiska länderna men inslagen av planekonomi har minskat till förmån för marknadsekonomi från 1980-talet. 

Schön, Lennart:En modern svensk ekonomisk historia, 2000.

2 juni 2018 - 11:25

Kategorier