Blandekonomi

Besvarad av Karin Westberg
Fråga: 
fördelar och nackdelar med blandekonomi
Svar: 

Bibblan svarar har fått frågor om blandekonomi tidigare. Om du söker på” blandekonomi” i svarsarkivet hittar du flera svar. Så här har Daniel Gunnestam besvarat din fråga:

Det är en väldigt vid och svår fråga.
NE skriver:
blandekonomi, ekonomiskt system där det huvudsakligen råder marknadsekonomi, men där bl.a. statsmakterna försöker påverka den ekonomiska utvecklingen för att bl.a. försöka öka den ekonomiska och sociala tryggheten och utjämna konjunkturer. Redan 1600-talets merkantilistiskt inriktade stater i Europa både styrde och stimulerade den framväxande kapitalistiska ekonomin; de tillämpade sålunda ett slags blandekonomi långt innan vissa länder kom att anamma delar av en marxistisk, socialistisk planekonomi. De flesta ekonomiskt välutvecklade länder, bl.a. Sverige, har ett blandekonomiskt system.
Om du utgår från Sveriges ekonomi kan du få svar på din fråga.
Se SO-rummet:
http://www.so-rummet.se/search/site/blandekonomi
En bra utgångspunkt är:
Finanskriser i Sverige / Mats Larsson, Mikael Lönnborg
http://libris.kb.se/bib/16755683
Sveriges ekonomi : introduktion i samhällsekonomi / Lars Nohagen
http://libris.kb.se/bib/11267066
Vidare:
Sveriges ekonomiska historia / Lars Magnusson
http://libris.kb.se/bib/16900441
En modern svensk ekonomisk historia : tillväxt och omvandling under två sekel / Lennart Schön
http://libris.kb.se/bib/16635323
Ytterligare:
Fritt fall : de fria marknaderna och världsekonomin i kris / Joseph E. Stiglitz
http://libris.kb.se/bib/12028526
Nationers välstånd och fattigdom : varför vissa länder är rika och andra fattiga / David S. Landes
http://libris.kb.se/bib/8358009
Finns inte böckerna på Ditt bibliotek kan personalen hjälpa dig att fjärrlåna böckerna från ett annat bibliotek.
Du kan även läsa vidare på engelska wikipedia som ger dig ett antal länkar för vidare forskning:
https://en.wikipedia.org/wiki/Mixed_economy

17 januari 2016 - 13:47

Kategorier