Blandekonomi

Besvarad av Susanne Fleischer
Fråga: 
Blandekonomi
Svar: 

Hej!

 Här kommer Uppslagsboken Nationalencyklopediens definition av begreppet blandekonomi.

Blandekonomi

blandekonomi, ekonomiskt system där det huvudsakligen råder marknadsekonomi, men där bl.a. statsmakterna försöker påverka den ekonomiska utvecklingen för att bl.a. försöka öka den ekonomiska och sociala tryggheten och utjämna konjunkturer. Redan 1600-talets merkantilistiskt inriktade stater i Europa både styrde och stimulerade den framväxande kapitalistiska ekonomin; de tillämpade sålunda ett slags blandekonomi långt innan vissa länder kom att anamma delar av en marxistisk, socialistisk planekonomi. De flesta ekonomiskt välutvecklade länder, bl.a. Sverige, har ett blandekonomiskt system.

5 oktober 2014 - 17:39

Kategorier