Biogas

Besvarad av Emma Vestman
Fråga: 
Vi sorterar köksavfall. I en grå påse lägger vi sådant, som kan omvandlas till biogas. Hur långt kan en biogasdriven bil färdas på ett kilo sådant avfall?
Svar: 

Enligt Miva.se blir 1 kilo matavfall till bränsle för att köra en biogasbil nästan 2 kilometer.
Samma sak går att läsa i "Nyckeltal för kommunikationsinsatser inom matavfall biogödsel och biogas", en rapport från Kfsk.se

29 november 2019 - 20:04