Bilda ett nytt ekosystem

Besvarad av Annika Nilsson
Fråga: 
Vi ska bilda ett nytt ekosystem på Nya Zeeland. Jag undrar vilka växter som trivs på sydön. Även vad som är viktigt att ha med när jag gör ett nytt ekosystem.
Svar: 

Naturhistoriska riksmuseet beskriver ekosystem på sin hemsida, du kan läsa om det här: https://fragaenbiolog.blogg.lu.se/vad-behovs-for-att-bygga-upp-ett-nytt-ekosystem/
En biolog från Lunds universitet har svarat på frågan om vad som behövs i ett ekosystem och det svaret finns här: https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/ekosystem.1597.html
På sidan Landguiden från Utrikespolitiska institutet finns information om Nya Zeelands geografi och klimat: https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/oceanien/nya_zeeland/geografi-och-klimat/

Du kan också fråga efter böcker om Nya Zeeland och ekosystem på ditt närmaste bibliotek.

10 maj 2019 - 11:22