Bidrag till tandvård.

Besvarad av Lennart Kihlberg
Fråga: 
bidrag till tandvård. Måste sätta inplantat med skruvar på både över och underkäke
Svar: 

Hej!

Bifogar några länkar från Landstinget och Försäkringskassan där du kan läsa om vad som gäller ifråga om tandvårdsbidrag:

https://www.1177.se/Vasterbotten/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersatt...
 

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/tandvard/tandvardsstod

Vänliga hälsningar,

14 maj 2019 - 15:26