Bibliotekskataloger

Besvarad av Airi Palm
Fråga: 
hej jag har en fråga angående bibliotek kataloger. jag bor i stockholm och använder mycket Stockholmsbibliotek katalog på deras hemsida. Jag vet att det finns en hemsida när man kan söka böcker i olika bibliotek i stockholms län. Det finns LIBRIS som man kan söka böcker i olika forsknings institut och universitet /högskolor bibliotek. fråga : finns det något sorts nationellt katalog för alla bibliotek i dem andra 20 län ? eller varje och en län har sin egen katalog?
Svar: 

De stora folkbiblioteken och en del mindre har sitt bestånd i Libris som är Sveriges nationella katalog. Alltfler bibliotek ansluter till Libris och du hittar det mesta av våra biblioteks bestånd den vägen.
Sedan finns en del samarbeten i vissa regioner där du kan söka i en samkatalog för hela regionen, till exempel Mina bibliotek för Västerbotten https://www.minabibliotek.se/ eller Bibliotekskataloger i Skåne https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/kulturutveckling/bibliote...

1 september 2019 - 19:01

Kategorier