Bibliotekens användarregisters offentlighet

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hej! Jag har förstått det som att låntagarregistret på offentliga bibliotek räknas som allmän handling. Betyder det att man kan begära att få ut ett folkbiblioteks låntagarregister, enligt offentlighetsprincipen, och på så sätt få tillgång till alla låntagares personuppgifter (namn, adress, personnummer etc.) som är anslutna till det biblioteket?
Svar: 

Det finns en bok med titeln Bibliotek och juridiken skriven av Susanna Broms (2005) som har ett mycket bra kapitel som avhandlar offentlighetsprincipen och sekretesslagen. Bland annat kan en läsa:
”Alla personuppgifter omfattas av offentlighetsprincipen om de ingår i en allmän handling och inte är belagda  med sekretess i enlighet med någon särskild bestämmelse. Alla allmänna biblioteks register omfattas, även folkbibliotek. Själva låneuppgifterna är emellertid inte offentliga.” ( s.170)

Eftersom boken är skriven före GDPR kontaktade vi Kungliga bibliotekets jurist som meddelar att det som står i boken fortfarande gäller.

21 mars 2020 - 17:54

Kategorier