Bibliotekariens uppgifter

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vika arbetsuppgifta har en bilbliotekarie?
Svar: 

Grunden för bibliotekarieyrket är en examen i biblioteks- och informationsvetenskap, du blir en informationsvetare, specialiserad på att uppsöka, organisera och tillgängliggöra information i alla dess former. Idag är biblioteksarbetet väldigt varierat och du kan få jobba med massor av olika saker. Inte bara på grund av att det finns olika typer av bibliotek, utan även storleken på biblioteket avgör. I och med digitaliseringen i samhället blir också bibliotekariens specialkompetens i att värdera och uppsöka källor som är trovärdiga och visa vägar till de nya verktyg om finns tillgängliga. Det moderna biblioteket handlar inte bara om böcker, utan blir allt mer en viktig del i tillgängliggörandet av digital information. Du kan läsa mer om yrket bland annat här:
Framtid.se
SACO.se

8 mars 2019 - 17:14

Kategorier