bibliotek med tidskriftsprenumerationer utan agent

Besvarad av Olle Bäckström
Fråga: 
Vilka bibliotek i Sverige hanterar tidskriftsprenumerationer utan agent?
Svar: 

Det går troligen inte att få reda på alla bibliotek som hanterar tidskrifter utan agent. Förmodligen rör det sig om några få utav de stora biblioteken eftersom det kräver extraarbete att hantera sådana. Stockholms universitetsbibliotek har tydligen börjat med detta och skrivit om hur det gått: http://su.se/biblioteket/om-oss/press/nyheter/stockholms-universitetsbib.... Elin Palm bibliotekarie på biblioteket kanske vet mer om andra följt i deras spår.
Hennes kontaktuppgifter: tel 08-16 2740, epost: elin.palm@sub.su.se

21 april 2017 - 10:48

Kategorier