Betydelsen av"virtue signaling"

Fråga: 
Vad betyder "virtue signaling"?
Svar: 

Virtue signaling, kan översättas som godhets- eller dygdsignalering. Virtue signaling har använts inom evolutionär biologi, men även ekonomi och religion.
Syftet de senaste åren är att "tydligt uttrycka egna moraliska värderingar, för att stärka sin ställning inom en grupp". ( https://sv.wikipedia.org/wiki/Godhetssignalering )
I dagligt tal har det kommit att användas som en förolämpning för något som man anser är ett innehållsfattigt eller ytligt stöd för en viss politisk uppfattning.

17 november 2018 - 14:14