Betalar skolan skatt i Sverige?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Betalar skolan skatt i Sverige?
Svar: 

Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka din fråga, eftersom de flesta skolor är kommunala och drivs med skattemedel. Du kan lära dig mer om detta genom att kolla följande film på UR:https://urskola.se/Produkter/202392-Sa-funkar-Sverige-SkattSedan finns det också ett antal skolor som drivs av utbildningsföretag och dessa företag måste då betala skatt på sin vinst. Ett exempel framgår av följande artikel:
https://fakta.academedia.se/ekonomi/en-stark-ekonomi/http://​https://fakta.academedia.se/ekonomi/en-stark-ekonomi/

31 januari 2018 - 13:22

Kategorier