Beskriv orsakerna till trettioåriga kriget

Besvarad av Ylva Hammarström
Fråga: 
Beskriv orsakerna till trettioåriga kriget. Försök att skilja på bakomliggande respektive utlösande faktorer, samt strukturella respektive enskilda aktörers roll.
Svar: 

Vi har tidigare svarat på flera frågor gällande trettioåriga-kriget, där finns ett antal användbara länkar: http://bibblansvarar.se/arkivet?text=trettio%C3%A5riga%20kriget.
Om man söker på "trettioåriga kriget" på Libris får man upp ett antal böcker som kan vara intressant, bland annat: 

Vägen till Westfaliska freden : Sverige och trettioåriga kriget, Lars Ericson (red.)
Trettioåriga kriget, Lars Ericson Wolke, Göran Larsson, Nils Erik Villstrand 
En stormakt föds : Sverige i 30-åriga kriget, Allan Sandström
Ett stort lidande har kommit över oss : historien om trettioåriga kriget, Dick Harrison

Du kan också gå till ditt lokala bibliotek eller skolbibliotekarie för att få hjälp att söka mer information om kriget. 

14 januari 2018 - 17:56

Kategorier