Beskriv en glödlampa!

Besvarad av Ulrika Thorsson
Fråga: 
Beskriv en glödlampa!
Svar: 

Hej!
Om man läser i Nationalencyklopedin får man följande beskrivning av en glödlampa:
"glödlampa, ljuskälla i vilken ljus alstras genom att en glödtråd hettas upp av elektrisk ström.Glödlampan har hittills varit den vanligaste elektriska lamptypen, och den har tillverkats i många varianter för en rad olika belysningsändamål. Den har en kolv av glas, som kan vara klar men också matterad eller opaliserad för att inte blända. Kolven är fylld med en gasblandning av argon och kväve, som motverkar glödtrådens förångning. I små lampor där effektivitet är viktigare än pris används ibland krypton i stället för argon.
Glödtråden är normalt gjord av volfram, som när lampan är tänd har en temperatur på ungefär 2 700 K. För att minska värmeavledningen till gasen är tråden spiraliserad eller dubbelspiraliserad. En glödlampas livslängd är ca 1 000 timmar. Lampor för vanliga belysningsändamål brukar ha gängsocklar (Edisonsocklar) betecknade E 14 eller E 27 (med 14 mm respektive 27 mm sockeldiameter). Vanliga s.k. normallampor har sockel E 27, och mindre lamptyper (t.ex. kronljuslampor) E 14. Beteckningarna B 15 och B 22 står för bajonettsockel (Swansockel)."
(Källa: Nationalencyklopedinhttp://www.ne.se/lang/glödlampa)

Vänliga hälsningar
Ulrika Thorsson
Kristianstads stadsbibliotek

 

4 februari 2014 - 15:32