Beskriv arbetslöshet med hjälp av analysmodellen?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Beskriv arbetslöshet med hjälp av analysmodellen (situation, orsaker, konsekvenser, åtgärder).
Svar: 

De första två länkarna leder till lite utförligare förklaringar av vad analysmodellen innebär och sedan får du också länkar till några aktuella texter om arbetslöshet, där du hittar exempel på olika infallsvinklar på problemet. Med hjälp av dessa kan du säkert göra analysen själv. 
http://fc.guc.se/~cl/FOV1-0001FB97/FOV1-0001FB9D/Analysmodellen.pdf?Plugin=Loft
http://ungdomsparlamentet.stockholm.se/analysera-din-fraga

Arbetslösheten – en ödesfråga för ekonomin
https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/analys-arbetslosheten-en-odesfraga-for-ekonomin
Arbetslösheten är det stora samhällsproblemet
http://www.politism.se/agneta-berge/arbetslosheten-ar-det-stora-samhallsproblemet-en-snabbguide-till-sifferracet/
Arbetslöshetsrapporten 2017
http://media.arbetsloshetsrapporten.se/2017/04/arbetsloshetsrapporten-2017.pdf

23 november 2017 - 16:30