Berätta om principen för växtförädling och husdjursavel

Besvarad av Annika Ferm
Fråga: 
Berätta om principen för växtförädling och husdjursavel.
Svar: 

Det finns en bra sida som heter Bonden i skolan.  (bondeniskolan.se) Där hittar du korta fakta om växtförädling.

Sveriges lantbruksuniversitet har också en bra sida om detta. Den är lite mer avancerad.
De har oxå en mer avancerad sida om husdjursavel.
Länkar:  
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/mistra-biotech/sa-funka...
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/mistra-biotech/sa-funka...

2 maj 2020 - 12:26