berätta om plast bättre tack?

Besvarad av Martin Lövstrand
Fråga: 
berätta om plast bättre tack?
Svar: 

Jag ska försöka berätta bättre. Enkelt uttryckt är plast polymeriserade kolväten. Det enklaste kolvätet man gör plast av är eten, som är en alken med två kolatomer och fyra väteatomer med en dubbelbindning mellan kolatomerna. Det är dubbelbindningen som gör att eten lätt reagerar och går sönder och då kan man göra en kedja (polymerisera kallas det) av de många trasiga etenmolekylerna och då blir det ett segt material som kallas polyeten (poly betyder många på grekiska) och det är det man gör plastpåsar av. Det är principen i plasttillverkning. Kolvätena som man gör plast får man oftast från olja. 4% av all olja används till plast. Plasten har olika egenskaper beroende på hur stora molekylerna är som man polymeriserar. Eftersom många plaster är flytande när de är varma kan man gjuta plast i vilken form man vill. Du kan alltså göra i princip vilket förmål du vill av plast. Det är två saker som händer med plast när det blir avfall. Man bränner plasten och får energi. Eller så återvinner man den. Vanligaste produkten vid plaståtervinning är nog blomkrukor. Jag ser att wikipediaartikeln om plast är lång och krånglig. Nationalencyklopedin har en bra artikel om plast. http://www.ne.se/enkel/plast. Du måste vara inloggad för att kunna läsa artikeln. På mitt bibliotek som är Malmö stadsbibliotek har vi en ganska tunn bok som sammafattar plast ganska bra och den heter Polymerteknik och den skriven av Rune Höjfors 1977. Den är lite gammal men principerna för plasttillverkning är desamma.
Med vänliga hälsningar
/Martin Lövstrand

20 maj 2014 - 18:53