Behaviourismen

Fråga: 
Behaviourismen
Svar: 

Behaviorismen är en psykologisk riktning som säger att man inte kan veta något vetenskapligt om personers (eller t.ex. författares eller romankaraktärers) motiv, tankar, känslor osv. Det enda man kan forska om eller uttala sig om är personernas beteende. Gör man då en behavioristisk tolkning av en roman så får man titta på hur personerna i romanen beter sig och uttala sig om det, inte om vad de säger att de känner!

Lite finns här:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Behaviorism

Sedan kan jag rekommendera ett besök på ditt bibliotek, där finns säkert Nationalencyklopedin och Psykologilexikon (Egidius) där det finns mer information om behaviorismen.

17 januari 2014 - 11:04