Behandling av judar?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
behandlades judar som var judar genom blod men inte religion på samma vis som dem som följde judendomen?
Svar: 

Det finns olika kriterier för vem som är jude, skillnader i hur judarna själva ser på sin identitet och i hur de behandlas av andra. Du kan läsa mer om detta via följande länkar:

Vem är jude?
http://judiskamuseet.se/utforska/om-judendomen/

SO-rummet har bra texter och länkar om judendomen och längst ner på den här sidan finns ett avsnitt om judeförföljelser genom historien:
https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/judendomen#

11 september 2017 - 10:36

Kategorier