Begrepp inom vård och omsorg?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Förklara följande begrepp genom att sätta in dem i ett sammanhang utifrån ditt arbete inom vård och omsorg; funktionsnedsättning, funktionshinder, normalitet, diagnoser, tillgänglighet samt delaktighet
Svar: 

Förklaringar till funktionsnedsättning resp. funktionshinder finns i 1177 Vårdguiden:
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Funktionsnedsattningsll/Fragor-och-svar/Fragor-och-svar-om-ordforklaringar/Skillnaden-mellan-funktionsnedsattning-och-funktionshinder/

Diagnos förklaras i Nationalencyklopedin eller Wikipedia.

Ord som normalitet, tillgänglighet och delaktighet betyder olika saker inom olika områden, men här får du länkar till några texter, som tar upp ordets betydelse inom området vård och omsorg:

Normalitet i förvandling
http://www.kmagasin.se/artikel/normalitet-i-forandring/
Tillgänglighet i vården
http://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/tillganglighetivardenvardgarantin.889.html
Om vård- och omsorgstagares delaktighet
https://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2015/12/om-delaktighet.pdf

3 maj 2016 - 15:43

Kategorier