Begrepp för det oskrivna.

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
vad finns det för begrepp eller vad kallas det oskrivna (som sägner o dyl) i historien?
Svar: 

Om jag förstår dig rätt tänker du på den vi kallar den muntliga traditionen, såhär skriver NE.se om saken:muntlig tradition, den del av den kulturella traditionen som förmedlas i tid och rum genom muntlig kommunikation, dvs. inte bara folkdiktning i egentlig mening utan även t.ex. normer, värderingar och förhållningssätt, praktiska råd och rön, upplevelser och erfarenheter.

Nationalencyklopedin, muntlig tradition. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/muntlig-tradition (hämtad 2017-06-14)

Via länken kan du även hitta underbegrepp.

Det finns även lite artiklar om du  söker på webben som exempelvis:
Sagobygden, Muntligt berättande. http://www.sagobygden.se/muntligt-berattande-0 (hämtad 2017-06-14)

13 juni 2017 - 20:40

Kategorier