Begravs en präst sittande?

Besvarad av Ninni Forssmed
Fråga: 
Begravs en präst sittande?
Svar: 

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det finns någon tradition eller regel om att präster (och jag förstår det som att du menar kristna präster) ska begravas sittande. Mig veterligen så finns det ingen sådan regel eller tradition, men för mer exakt information kan du ställa frågan till en präst på Fråga prästen.

15 juli 2020 - 19:36

Kategorier