Begränsa Coronans påverkan på samhällsekononomin?

Besvarad av Anita Höglund
Fråga: 
Hur kan man arbeta för att begränsa Coronas påverkan på samhällsekonomin?på både finanspolitik och penningpolitik
Svar: 

Regeringen har vidtagit en del åtgärder med anledning av covid-19. Det handlar t ex om att göra det enklare för företag att låna pengar, minska kostnaderna för företagen, stödpaket till kommuner mm. Du kan läsa mer om det på Regeringskansliets webbsida.

Riksbanken har också vidtagit en del åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin, Syftet är bland annat att tillföra likviditet så att företagen har fortsatt tillgång till krediter.

2 april 2020 - 16:14

Kategorier