Vad hände med WTC 7 den 11/9 2001?

Besvarad av Tobias Carlsson
Fråga: 
BBC-inslag om World Trade Center 7. Är det sant att ett BBC-inslag på TV om kollapsen av WTC 7 sändes innan byggnaden rasade? Man kan se inslaget med WTC 7 i bakgrunden på Internet: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26050
Svar: 

Hej!

Tack för att du ställde din fråga till Bibblan svarar.

World Trade Center 7 kollapsade kl. 17:20 den 11 september 2011.

Den statliga amerikanska organisationen NIST har studerat och försökt svara på varför WTC 7 kollapsade. Läs mer på NISTs webbplats om WTC 7:
http://www.nist.gov/el/disasterstudies/wtc/faqs_wtc7.cfm

Enligt NIST kollapsade WTC 7 efter påverkan från det skadade WTC 1, som efter att ha rammats av ett kapat flygplan kraftigt eldhärjades och rasade. WTC 7 skadades av dels värmen och dels av bråte från WTC 1, varpå WTC 7 fattade eld.

Enligt inslaget du refererar till visar nyhetsreportern Jane Standley som hävdar att WTC 7 redan har kollapsat. Kl. är då ca: 17.00. I bakgrunden ser man att byggnaden fortfarande står upp, vilket stämmer (huset rasade 17:20). Rapporteringen torde alltså röra sig om rykten att byggnaden redan har rasat och att Jane Standley befinner sig någonstans där hon inte kan överblicka läget. Det är alltså sant att inslaget sändes innan byggnaden rasade, men det är inte nödvändigtvis sant att BBC på något sätt redan visste om detta och gick händelserna i förväg.

Huruvida Jane Standley ljuger när hon säger att det rörde sig om ett misstag och att det rör sig om en del av konspiration varken kan eller vill jag svara på. Jag kan dock ge dig några generella råd om hur man kan värdera information på Internet.
Man kan ställa sig följande frågor: Vem är avsändare till materialet? Är det en seriös webbplats som publicerar informationen? Vilket syfte har avsändaren med att sprida materialet? Presenterar avsändaren fakta eller handlar det om indicier eller spekulationer? Är källan och informationen trovärdig? Är sidan och informationen aktuell?

Läs mer om källkritik på Skolverkets sida Kolla källan: http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/kolla_kallan/kallkriti...

De senaste 10 åren har en rad konspirationsteorier blossat upp på Internet. Det rör sig om allt från makthavares hemliga sällskap till spekulationer kring vad som ligger bakom händelserna den 11 september 2011. Vem som helst kan lägga upp vad som helst på nätet. Var alltid källkritisk!

Hör av dig igen till oss om du inte är nöjd med svaret.

Med vänliga hälsningar
Tobias Carlsson
Bibliotekarie
Gislaveds Bibliotek

30 januari 2012 - 9:36