Bättre än google?

Besvarad av Maria Albinsson
Fråga: 
Är det sant att ni är bättre än google?
Svar: 

Bibliotekarier är människor med erfarenhet och kunskap. Vi använder fler sökvägar än Google och är bra på källkritik.

7 september 2018 - 8:42