Bästa sättet att lära språk?

Besvarad av Anngerd Thegel
Fråga: 
Språkinlärning t ex japanska
Svar: 

Det har skrivits mycket om språkinlärning.
En länk jag hittade var denna:
http://fugo2.fuv.se/eng_a_aso/m1/%7BDF940AE3-3A93-4D1A-99BF-C33CD7CD7901...

En holländsk språklektor skriver följande:
http://svenska.yle.fi/artikel/2013/09/26/det-finns-inga-svara-sprak

 

http://outdoorlingua.se/basta-sattet-att-lara-sig

http://www.folkuniversitetet.se/SysSiteAssets/dokumentbanken/gemensamma-...

 

Boktips:

F  Sigurd, Bengt, Språk, språkinlärning och språkforskning 2. uppl. 2007

 

3 maj 2016 - 13:29

Kategorier