Barnfödslar i Sverige 2018?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hur många oäktingar föddes i Sverige under 2018?
Svar: 

Eftersom "oäkting" är ett begrepp som inte längre innehar något legalt värde idag används "barn födda utom äktenskapet". SCB lägger inte heller ut den statistiken. Du kan undersöka hur många ensamstående föräldrar det finns i Sverige fram tills 2017:
Barn- och familjestatistik

Du kan även läsa på om terminologin som används i Sverige idag:
Familj, civilstånd och sammanboende.Terminologi och definitioner

Statistik på antal födda i Sverige 2017:
Födda i Sverige 2017

På Eurostat, som är EU:s motsvarighet till SCB, finns statistik över medlemsländernas utomäktenskapligt födda barn fram tills 2016:
Share of live births outside marriage

 

17 januari 2019 - 10:43