Barnäktenskap i Sverige

Besvarad av Fernando Gonzalez
Fråga: 
Hur många barn är gifta i Sverige?
Svar: 

Enligt Socialstyrelsens rapport Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta - Vägledning för socialtjänsten uppgick antalet barn i Sverige som uppgavs vara gifta år 2015 till 132 stycken.
Läs sidorna 11-12 i Socialstyrelsens rapport för mer info: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2019-2-3.pdf

Mer informations om barnäktenskap i Sverige finns i länkarna nedan.
https://www.sydsvenskan.se/2016-06-21/132-gifta-barn-i-sverige-65-i-malmo
https://www.kunskapsguiden.se/vald/Teman/Barnäktenskap/Sidor/default.aspx
https://unicef.se/fakta/barnaktenskap

 

12 februari 2020 - 15:55