Barn när föräldrar häktas/anhålls

Besvarad av Anki Olsson Flodin
Fråga: 
Hej, jag undrar: när svensk polis anhåller samtliga vårdnadsinnehavare av ett barn (antingen för att båda föräldrar misstänks för ett brott eller för att barnet bara har en vårdnadshavare), vad gör polisen med barnen då? Tar de med dem till polisstationen där de får vänta i separata rum? Lämnar polisen över dem till sociala myndigheter? Vad finns det för regler som styr? Jag har försökt att göra egna efterforskningar, men hittar inga regelverk. Obs! Frågan gäller inte vad som händer på lång sikt (i såna fall ges barnen förstås en ny vårdnadsinnehavare). Frågan gäller endast vad som händer med barnen på kort sikt i relation till anhållning och häktning (vilket kan röra sig om bara ett antal veckor).
Svar: 

Ett kort svar: Polislagen och socialtjänstlagen styr hanteringen och barn (undantaget ammande barn) tas inte med till häktet. Socialtjänsten tar över.

Svaret grundar jag på följande: 

I polislagen (1984:387) står att läsa: Polismyndigheten ska fortlöpande samarbeta med myndigheterna inom socialtjänsten och snarast underrätta dessa om förhållanden som bör föranleda någon åtgärd av dem. Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

En motion från 2016 ger vid handen att det DÅ inte fanns krav på att  polisen tog med sig någon från socialtjänsten vid gripande av föräldrar i deras hem. Det fanns inte ens något regelmässigt krav på polisen att informera socialtjänsten när sådana gripanden gjordes. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/nationell-sam...

På Socialstyrelsens webbplats finns en nyhet från dec -18 som säger att stödet till barn vars föräldrar är frihetsberövade är inte tillräckligt: http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2018/stodettillbarnvarsforaldrarar...

En kartläggning är publicerad i december 2018: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/21189/201...

Från den drar jag slutsatsen att kriminalvård och socialtjänst ska samarbeta men att samarbetet kan fungera olika bra. 

Jag ringde polisen här i Helsingborg, där jag jobbar och fick följande svar: Polisen har samarbets- och anmälningsplikt. Här kontaktas alltid Socialtjänsten (som även har jour). Ammande barn kan följa med vid gripande/häktning men annars följer barn inte med till häktet utan socialtjänsten tar över. 
Förhållanden i ex glesbygd med andra resurser kan se annorlunda ut men där kan man prova att kontakta släktingar. 

10 april 2019 - 5:21