Barbara Ehrenreich bok, Nickel and Dimed

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vilka tre ord fångar aspekter av en engelsktalande land eller kultur som beskrivs av Barbara Ehrenreich bok, Nickel and Dimed
Svar: 

Jag vill börja med frågan: vilket engelskspråkigt land ska du applicera hennes tankar på? Barbara Ehrenreich undersöker hur en överlever på en minimilön i USA i sin bok Nickel and Dimed, något hon fått både beröm och kritik för.  Vill du gå lite djupare och se vad det är Ehrenreich kritiserar, kan du läsa i exempelvis 23 things they don't tell you about capitalism av Ha-Joon Chang (ISBN: 978-0-14-104797-3). Hon har även en egen blogg där hon kommenterar om hur det är att jobba i USA och har bland annat har skrivit inläggen Could You Afford to be Poor?  och Nickel and Dimed (2011 version) du kan också läsa om ekonomisk liberalism på NE.

7 september 2016 - 18:18

Kategorier