Bankernas uppgifter i ekonomin?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
vilka uppgifter bankerna har i ekonomin? vilken roll bankerna har i förhållande till hushåll och företag? förklara hur bankerna påverkar och påverkas i det ekonomiska kretsloppet?
Svar: 

Bankerna är motorn i det finansiella systemet och spelar en viktig i  samhällets grundläggande infrastruktur. Du hittar mycket information om bankerna och deras roll i följande texter:

Vad är en bank
http://ekonomihandboken.se/pengar-och-valutor/vad-ar-en-bank/
Bankernas roll för penningpolitiken
http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Tal/2001/Srejber-Bankernas-roll-for-penningpolitiken/
Det ekonomiska kretsloppet
http://hakandanielsson.se/sp1b/kompendium-mikro.pdf
Därför är bankerna viktiga
http://www.dn.se/ekonomi/darfor-ar-bankerna-viktiga/

23 mars 2017 - 12:54

Kategorier