Axel Oxenstiernas liv

Besvarad av Kristian Priemel
Fråga: 
Få upplysningar om Axel Oxenstiernas liv?
Svar: 

Upplysningar om Axel Oxenstiernas liv finns på ett flertal ställen. Jag anger 2 adresser på nätet och tipsar om en biografi.
Svenskt biografiskt lexikon finns som databas, och där kan du hitta en hel del upplysningar
https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=7882

Naturligtvis finns också det på internet användardrivna uppslagsverket wikipedia:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Axel_Oxenstierna

Slutligen finns en omfattande biografi i 2 delar Kanslern - Axel Oxenstierna i sin tid skriven av Gunnar Wetterberg, utgiven 2002 genom sin omfattning är mycket uttömmande när det gäller Axel Oxenstiernas liv.

23 september 2017 - 18:21