Australien och den industriella revolutionen?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hej! Jag har ett arbete i min skola där man skulle välja ett land och svara på en del frågor om det. En av frågorna är om hur den industriella revolutionen påverkade ens land. Jag kan själv inte hitta fakta från trovärdiga källor vilket är ett stort problem i denna uppgift. Hade varit jätteskönt om jag fick svar på detta! Mina frågor är följande: När skedde den industriella revolutionen i Australien? Vad var anledningen till att den startade just då? Vad fanns det för förutsättningar med den industriella revolutionen i Australien? Finns det några särskilda händelser som är bra att veta om den inustriella revolutionen i Australien? Tacksam för svar så snart som möjligt!
Svar: 

Australien industrialiserades relativt sent och det var först under 1940- och 50-talen som en bredare industrisektor växte fram. Mer om detta kan du läsa i Nationalencyklopedins artikel om Australien:
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/australien (hämtad 2016-10-05). Se särskilt under rubriken Näringsliv och ekonomi!

Om du har tillgång till databasen Landguiden på din skola eller på närmsta bibliotek, så innehåller även den bra information om Australien. Se bl.a. under rubriken Industri!

Även den engelska utgåvan av Wikipedia innehåller en hel del information om den industriella utvecklingen i Australien:
Economic History of Australia
https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_history_of_Australia

1 oktober 2016 - 11:03