August Strindbergs Påsk

Besvarad av Anna Dunér
Fråga: 
Jo undrar ifall ni har möjlighet att hjälpa mig med följande : i August Strindbergs pjäs ”Påsk” så finns det en rollfigur, under namnet, ”Lindqvist”. Jag undrar, varför har han stulet pengar från föräldralösa barn? I slutet av pjäsen nämner man i omgångar ett ”blått papper”. Vad är detta för ett ark och vad är dess betydelse? Varför just blått? Vad betyder färgen? Snälla försök svara på mina frågor och hänvisa inte till litteratur! :)
Svar: 

Påsk är ett skådespel av August Strindberg. Den första akten utspelar sig under Skärtorsdagen, andra akten på Långfredagen och tredje på Påskafton. En kort sammanfattning finns i Wikipedia.

Jag tror att du har missuppfattat att Lindkvist skulle ha stulit från barn. Tvärt om är det pappan i familjen Heyst (Elis och Eleonoras far) som är anklagad för att ha förskingrat pengar, som barn och unga skulle haft till sina studier. Elis säger i akt 1 till sin fästmö Kristina, som svar på varför pojken Benjamin bor hos dem: "Därför... att min far förskingrat hans förmyndarmedel liksom så många andras! Ser du Kristina, detta är det rysliga, att jag i skolan måste se dessa faderlösa utplundrade, som nu få lida förödmjukelsen att vara frielever."

Även Lindkvist och hans barn har blivit av med pengar på detta sätt. Lindkvist har alltså fordringar på familjen, han kan kräva utmätning för att få igen det som han har blivit av med. Därför är familjen inte glad när de får höra att han har flyttat in i närheten av dem. Fru Heyst (mamman) säger i akt 1: "Vet ni att Lindkvist flyttat hit till stan!" Elis säger: "Då skall man se honom gå förbi alla dagar. Även detta!"

I akt 2 säger Elis följande om Lindkvist: ... "han som kunnat skriva sådana förfärliga brev! Det var alltid på blått papper och jag kan sedan dess icke se ett blått brev utan att darra!"

I akt 3 gör Lindkvist slutligen entré. Det står att han har "ett hemskt utseende" och han påminner Elis om sina brev genom att säga: "Ni känner mitt blåa papper, va?" och tar så småningom fram just ett blått  papper. Till och från under samtalet med Elis lägger han tillbaka respektive drar fram det blå papperet. Ibland viftar han med det. När Elis tar emot papperet läser han det inte. Jag tolkar det som att Lindkvist skrämmer Elis med det blåa papperet. Elis tar för givet att det står  något fruktansvärt på det, något som kommer att förstöra familjens framtid ännu mer. I själva verket har Lindkvist dock en tacksamhetsskuld mot Elis pappa och har beslutat sig för att stryka sin fordran.

Jag tror inte att den blåa färgen betyder något i sig (även om det förstås kan vara så) men det blåa arket har blivit en symbol för hot och skam och rädsla för familjen. Fordringsägaren Lindkvist har hela tiden visat sig i form av ett blått papper. Nu visar det sig i stället att det står något positivt på pappersarket som han har med sig. Lindkvist säger: ... "tag emot detta papper, och behåll denna check!" (Han kräver inte in summan som Elis har skrivit en check på.)

Allt slutar väl och Eleonora uppmanar Benjamin att tacka Gud. Molnen över deras himmel är borta.

19 januari 2017 - 15:30