Att välja cykel eller bil

Besvarad av Karin Wendel
Fråga: 
Jag letar efter statistik över hur bekväma svenskar är, t.ex. hur ofta vi väljer bil istället för cykel eller dylikt.
Svar: 

Att hitta statistik över hur man till exempel tar sig till jobbet eller skolan är möjligt, men att hitta en större analys över hur ofta man faktiskt väljer vad eller varför verkar svårt.
Trafikanalys som är en statlig myndighet samlar in statistik för att använda som kunskapsunderlag för politiska beslut. Där finns resvaneundersökningar, som denna
http://www.trafa.se/globalassets/statistik/resvanor/rvu-sverige-2011-201...?
Där kan man läsa att för både män och kvinnor var bil det mest använda färdsättet och det näst mest använda var till fots eller cykel. Se Punkt 3 Resultat.
Resvaneundersökning från Trafikanalys som också gjort en analys av hur cyklandet utvecklats under det senaste decenniet:
http://www.trafa.se/globalassets/rapporter/rapport-2015_14-cyklandets-ut...
Där konstateras att man cyklar mindre nu än tidigare (ja, till och med år 2014), men man diskuterar också anledningen, exempelvis att arbetsresornas längd ökat under åren och i vilken mån vintervädret påverkar.

22 mars 2016 - 15:13