Att ta febertemperaturen i armhålan

Besvarad av Pia Karlsson
Fråga: 
Att mäta febertemperaturen i armhålan.
Svar: 

Vårdhandboken skriver så här :
http://www.vardhandboken.se/texter/temperaturmatning/matmetoder/

Temperaturmätning i armhålan (axillen)Axillär temperatur är inte lämplig för att bedöma kärntemperatur på större barn eller vuxna, eftersom den mäter hudens temperatur (perifer temperatur). Mätningen påverkas av termometerns placering, armhålans fukt, mängden underhudsfett och omgivningens temperatur. Axillär mätning kan dock användas på spädbarn under tre månaders ålder. Inte heller 1177 rekommenderar att febern tas i armhålan
http://www.1177.se/Skane/Tema/Barn-och-foraldrar/Mat-somn-och-praktiska-...

Det finns andra sätt att mäta barnets temperatur som inte ger pålitliga resultat.

Mät inte temperaturen
i munnen
i armhålan
på pannan
med äldre kvicksilvertermometrar
med så kallade pH-remsor som läggs på huden.
Metoderna ger inte säkra resultat och bör inte användas.

På olika forum finns olika uppfattningar om ur mycket man ska lägga till mellan 0,5 och 1 grad.

Men det bästa är att mäta med en örontermometer.

15 januari 2017 - 15:21

Kategorier