Att skriva uppsats

Besvarad av Karin Westberg
Fråga: 
Hur ska man skriva i en uppsats om det inte finns någon tidigare forskning (alltså under rubriken tidigare forskning ) måste ha med detta.
Svar: 

Om det inte finns någon tidigare forskning om det ämne du ha valt så bör du kanske välja något annat ämne. Rådgör gärna med din lärare eller handledare.
Det finns många böcker där du kan få hjälp att skriva uppsats, t ex
Backman, Jarl: Rapporter och uppsatser, 3., [rev.] uppl. 2016
Schött, Kristina m.fl. Studentens skrivhandbok, 3. [bearb.] uppl. 2015
Fler råd och tips hittar du här:
Skrivguiden
Att skriva akademisk text
 

27 januari 2017 - 13:51

Kategorier