Att referera ett citat

Besvarad av Karin Wendel
Fråga: 
Hur refererar man till ett känt citat i ett examensarbete? Det är ett citat av Albert Einstein
Svar: 

De flesta högskolebibliotek har någon guide till hur man citerar. Till exempel denna.

10 mars 2020 - 10:30

Kategorier