Att kopiera CD-skivor, upphovsrätt

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Var hittar man information om att det inte är tillåtet att kopiera cd skivor, där det tex saknas en skiva i en ljudbok.
Svar: 

Normalt sett är det tillåtet att kopiera material som är upphovsrättsskyddat om det görs för privat bruk. Man får alltså inte kopiera och sälja vidare eller sprida i större kretsar. Dessa regler gäller även offentliga bibliotek. För att kompensera upphovsmän och förläggare får dessa ersättning från Copyswede.

Här kan du läsa mer om upphovsrätt: http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan...
Här finns information om bibliotek och upphovsrätt: http://www.minabibliotek.se/120422/kopiera-ljudboken-for-eget-bruk
Och här finns information om ersättning till upphovsmän och förläggare: http://www.forlaggare.se/nyheter/ersattning-privatkopiering-av-ljudbocke...
Här finns lagtexten: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssa...

25 november 2016 - 16:06