Att definiera och etikettera upplysningen

Besvarad av Nils Grönlund
Fråga: 
Varför kan inte vara problem att identifiera/ettikera upplysningen?
Svar: 

Hej!

Tack för Din fråga till "Bibblan svarar"! :)

Att etikettera och definiera en historisk epok är alltid en efterhandskonstruktion, där efterföljande generationer så att säga sitter med facit i hand och kan urskilja vad som skiljer och vad som förenar.
En kollega har tidigare svarat på en fråga om just epokindelning: http://bibblansvarar.se/sv/svar/epokindelningar-och-manniskans-uppfattning så här hittar Du intressant läsning.

I övrigt finns det gott om svar i vårt svarsarkiv som berör upplysningen ur olika aspekter. Läs dem gärna. :) Du hittar dem här.

//Nisse

16 september 2017 - 15:21

Kategorier