Att bli och att vara

Besvarad av Lena Fahle
Fråga: 
skillnad mellan "att bli" och "att vara"?
Svar: 

'Att bli' är futurum och innebär att något sker i framtiden.
'Att vara' är presens och betecknar något som redan är.
'Jag är 13 år men blir 14 i morgon'.
Här kan du läsa mer om verbens tempus:
http://www.ordklasser.se/verbets-tempus.php
 

21 december 2016 - 22:30

Kategorier