Atombomb

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vad händer när man spränger en atombomb
Svar: 

I atombomben frigörs energi genom fission, det gör att bomben även kan kallas för fissionsbomb. Atombomben är uppbyggd på en kedjereaktion som frigör så mycket energi som möjligt, så snabbt som möjligt, innan den frigjorda energin splittrar bomben så att kedjereaktionen upphör. Ju längre kedjereaktionen varar, desto mer energi kommer att utvecklas. Kedjereaktionen hålls igång genom att kärnpartiklar (neutroner) frigörs vid kärnklyvningen i sin tur klyver ytterligare atomkärnor, som frigör nya neutroner och så vidare i en enorm kedjereaktion. Enklare förklarat är att tunga atomkärnor av uran eller plutonium klyvs när de träffas av neutroner. För att detta ska fungera krävs en viss storlek på laddningen, annars slipper för många neutroner ut och kedjereaktionen avstannar. Denna storlek kallas för ”kritisk massa”, för uran är det cirka 25 kilo och för plutonium cirka 6 kilo.

Du kan läsa mer om kärnvapen här:
http://laromkarnvapen.se/vad-ar-karnvapen/
https://www.learning4sharing.nu/atombomb-288298.html

13 september 2017 - 10:56