Åtgärder mot försurning

Besvarad av Annica Lundgren
Fråga: 
Hur botar man försurning i marken?
Svar: 

Min kollega här på Bibblan svarar har nyligen svarat på en annan fråga om försurning av vatten och mark, se länk: http://bibblansvarar.se/sv/svar/vad-innebar-forsurning

En vanlig åtgärd mot försurning är kalkning. Det innebär kortfattat att man sprider kalk över ett område som är drabbat av försurning för att höja pH-värdet i marken eller vattendraget.

Här är en wikipediaartikel om åkermarkskalkning: https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85kermarkskalkning
Här är en om sjökalkning: https://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%B6kalkning

Jordbruksverkets hemsida finns det mer information om försurning och kalkning av mark.

19 februari 2020 - 17:53