Återvinningsstationer?

Besvarad av Emmy Wahlgren
Fråga: 
Varför är det förbjudet att ta hem andras slängda prylar från återvinningsstationer?
Svar: 

Att ta slängda saker från en återvinningscentral räknas som stöld. Det kan man läsa under avsnitt "3.2 Stöld enligt lagstiftningen" i rapporten Säkerhet på återvinningscentraler från Avfall Sverige

​När man slänger något på en återvinningscentral ska man vara säker på att avfallet hanteras korrekt och att det återvinns på rätt sätt. 

Så här skriver till exempel Tekniska verken som har hand om återvinningscentraler i Linköping: "Det är alltså den som kastar som bestämmer om hen vill skänka till återanvändning eller inte. Om avfallet har lämnats i våra insamlingssystem så hanteras det enligt de rutiner som finns för respektive avfallsslag."

7 juli 2019 - 23:18