Återvinning av glödlampor

Fråga: 
Återvinning av glödlampor
Svar: 

Glödlampor hör till kategorin elavfall och ska sorteras som ljuskällor. De får inte slängas i hushållssoporna utan måste lämnas till en återvinningscentral så att de farliga ämnen som finns i lamporna tas om hand. Blyet kan användas på nytt. Här nedan finns ett par informativa länkar angående återvinning av glödlampor.

http://www.sopor.nu/sortera-%C3%A5tervinn/elavfall/gloedlampor-och-lysroer/
http://atervinningsbar.se/ljuskallor/glodlampor/
 

14 november 2017 - 12:38