Återlämna E-bok?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hej, kan man lämna tillbaka en e-bok innan de 28 lånedagarna gått?
Svar: 

Nej, är det enkla svaret. När lånet är registrerat  är det tillgängligt under 28 dagar. Det ser lite olika ut på olika bibliotek, men på biblioteket jag jobbar på kan du låna två e-böcker per vecka. Har det blivit något fel, till exempel att en råkat låna samma bok två gånger, kan ibland biblioteket ta bort det specifika lånet.

18 juli 2019 - 15:17

Kategorier